Information från styrelsemöte

08.10.2022

Sammanfattning från styrelsemötet den 13 september. 

Ta del av hela styrelseprotokollet här.

Ekonomi

Nu är det dags för områdena att summera ihop säsongen och börja arbeta med budget och verksamhetsplan för nästa år.

Kompostering av matavfall

Kommunen har avslagit föreningens ansökan om att få kompostera matavfall, med motivering att kommunen inte kan hantera våra områden som enskilda hushåll. Om du vill kompostera matavfall eller använda dig av bokashi, måste du lämna in en anmälan till kommunen. Det är varje enskild medlems ansvar att anmäla in det om det är aktuellt på din lott!

Vatten

I dagsläget finns det inget bestämt för vinteravstängning av vattnet. Räkna med att vattnet är på till och med andra veckan av oktober. Dag och tid förmedlas ut så snart vi vet.

Byte av vattenkranar pågår av medlemmar på Emmalund och Ådala. Det behövs hjälp av ytterligare person för att hinna klart på Ådala. Kan du hjälpa till, meddela Ådala på områdestelefon eller e-post. Valla har inte fått in några intresserade medlemmar som kan hjälpa till. Kan du hjälpa till, meddela Valla på områdestelefon eller e-post. Bytet på Ullevi avvaktar vi med då majoriteten av "granarna" ligger nere i brunnar och behöver lyftas upp innan byte kan ske.

Avfall

Sista tömning och inhämtning av hushållsavfallskärl är vecka 41 för Emmalund och Ådala och vecka 43 för Ullevi och Valla. Riskomposten stängs på alla områden under vecka 43.

Kommunen

Styrelsen har haft bra och givande möte ute på plats med byggkontoret. De fick med punkter att hantera. Vi väntar på återkoppling från dem gällande bland annat "ryggsäckarna".

Organisationsförslag

Datum för dialogmöten med respektive område är inbokade. Ullevi är först ut den 22 september följt av Valla 26/9, Ådala 27/9 och Emmalund 3/10. Välkomna att delta.