Ordning & regler

Badbassänger

Badbassänger får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor. Barn-badbassänger med vattenvolym av cirka 150 liter är tillåten på egen lott.

Bilkörning

Bilkörning inom områdena ska begränsas till absolut nödvändiga större eller tyngre transporter. Högsta tillåtna hastighet inom områdena är 10km/h.   

Bryggor

Bryggor märkta med skylt "Tillhör Linköpings koloniträdgårdar" ansvarar och underhålls av föreningen. Privata bryggor eller andra vatteninstallationer är inte tillåtet att sjösättas.  

Båtar

Förtöjningsplats anvisas av områdesansvarig. Båtar måste vara märkta med koloninummer. Båtarna ska vara sjösatta senast i maj, men gärna tidigare. Under vintern får de läggas upp på de allmänna ytorna.

Cyklar

Cykla gärna till din kolonilott men tänk på var du parkerar. Det är inte tillåtet att parkera på bilvägarna eftersom det kan hindra fordon. Högsta tillåtna hastighet inom områdena är 10km/h. 

Djurhållning

Djurhållning är förbjudet inom koloniområdena, även på egen lott. Gäller inte hund eller katt. Hund och katt ska vara kopplade utanför egen lott. De får inte tas med in på toaletter/duschutrymmen eller vistas i våra klubblokaler eller kiosker. Hundar/katter får inte rastas inne på koloniområdena. Håll uppsikt över din hund och katt, tänk på att många är allergiker.   

Eldning

Att elda ris, löv och grenar m.m är inte tillåtet på lotten eller på allmänna ytor.  

Försäkring

Medlem försäkrar själv sin stuga, inventarier och övriga installationer på sin lott. Medlem är ansvarig för sin familj, besökande och inhyrda hantverkare som utför arbeten på lotten så att alla följer de allmänna regler som gäller för medlem.  

Grillning

Grilla gärna men tänk på vindriktning och visa hänsyn till grannar och omgivning. Ved/träeldning vid grillning är absolut förbjudet.  

Grindar

Generellt gäller: Bilgrindar hålls öppna mellan klockan 07.00 - 20.00 under maj månad till mitten av september, övrig tid öppnar och stänger medlem själv. Gånggrindar skall alltid vara stängda.

Emmalund & Ådala
I överenskommelse med Linköpings Kommun ska de nya grindarna (2 per område) som betjänar gång och rekreationsstråken ska hållas öppna dygnet runt perioden 1 april till och med 30 september.

Musik

Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö. Hög volym på radio och musikanläggning är inte tillåten.  

Kemtoaletter

Generellt gäller att kemtoaletter inte får tömmas på vanliga besökstoaletter.

Emmalund, Ullevi, Valla - Saknas info
Ådala - Tömningsstationen finns i ett särskilt bås i första servicehuset längst med områdets infartsväg.

Motorredskap

Undvik bensindrivna motorredskap och maskiner med hög ljudnivå. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö.  

Parkering

Parkering ska ske på anvisade platser inom områdena och är endast tillåtet för kolonister. Giltigt parkeringstillstånd eller p-biljett krävs och ska placeras väl synligt innanför vindrutan på fordonet. Parkeringsbolag sköter tillsynen av att parkering  görs enligt gällande regler. Parkering eller uppställning av fordon på vägar eller allmänna ytor är inte tillåtet. Biltvätt, reparationer eller däckbyte får inte ske inne på våra områden. 

Långtidsparkering av fordon, husvagn eller släp får inte förekomma. Uppställning kortare tid av husbil eller husvagn får ske efter tillstånd från områdesansvarig.

På själva lotten får endast 2 hjuliga fordon parkeras, dock inte husvagnar, släpvagnar eller dylikt. Motorcykel får parkeras på lotten tills det på alla områden finns särskilda parkeringsplatser för dessa. OBS om du vill parkera motorcykel på parkeringsplatser kan man erhålla digitalt parkeringstillstånd. 

Studsmattor

Studsmattor får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor.  

Vatten

Vatten ska finnas under säsongen framdraget till närmaste vattenpost. Kolonist ombesörjer själv slangdragning till egen tomt. Vintertid stängs vattnet av men "vintervatten" kan då hämtas vid "vintertoaletten". Bevattning av trädgårdsland, växter och gräsmatta skall ske med stor omsorg och sommartid tidig morgon eller sen kväll då jorden kan ta till sig vattnet maximalt.  

Växtgifter

Växtgifter får inte användas i någon form för att bekämpa ogräs. Var restriktiv vid användning av vägsalt för bekämpning av ogräs inom våra områden.