Motioner

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta/besluta om. Styrelsen läser och kommenterar de motioner som har inkommit, samt skriver sitt förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.

En motion ska innehålla:

  • Rubrik: En tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet. 
  • Bakgrund: Beskriv anledningen till varför motionen behövs. Ange relevant bakgrundsfakta för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för de som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 
  • Motivering: Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för föreningen att bifalla motionen? Beskriv även vilka eventuella hinder du ser kan komma att uppstå. 
  • Bedömning: Föreslå en lösning på frågan och hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden. 
  • Förslag till beslut, yrkande: Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt ska beslutas? Var så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll.

Skicka in en motion digitalt

Du kan skicka in din motion via detta formulär.

Skicka in motion via post

Underteckna motionen med ditt namn och ditt koloniområde samt lottnummer.

Motionen skickas till Linköpings Koloniträdgårdar, Box 6030 580 06 Linköping senast den 31 december eller via formuläret bredvid.