Gång- och Rekreationsstråket

28.05.2021

Det har kommit in klagomål till kommunen kring farthindren på Plommonvägen på Emmalund så i veckan har områdesrepresentant för Emmalund och ordförande varit på plats på områdena med Björn Brage och Peter Lindell, representanter från kommunen.

Kommunen ser och har förståelse kring fartproblematiken. De arbetar aktivt med frågan för att finna en optimal säker lösning för alla. Inom ett par veckor kommer kommunen återkomma i frågan.

Åtgärder som måste göras omgående är för Emmalund. Suggor/blomlåda vid nerfarten till plommonvägen har tagits bort. Detta p.ga för hög skaderisk om cyklist kör in i dessa. I väntan på permanent lösning från kommunen får Emmalund ha två mindre farthinder sk Flexibump vid nerfarten. Även på Ådala, Åvägen, blir fartguppen tf kvar som idag - tills justering görs.

Ådala & Emmalund