Linköpings Koloniträdgårdar

Upplev naturens skönhet

Koloniträdgårdar är varierande & vackra
grönområden nära staden.

Källa till gemenskap

Upplev avkoppling och gemenskap 
nära naturen.

Väcker intresse för odling

Trädgården kan väcka nya generationers
intresse för odling.

Nyheter

Efter tre år som er ordförande för Linköpings koloniträdgårdar har jag beslutat mig för att avgå från mitt uppdrag. Jag är stolt över det som vi har uppnått tillsammans, och tacksam över att ni med stor och bred majoritet har röstat in mig som ordförande för två mandatperioder. Tack för ert stöd! Tillsammans har vi har kommit en bra bit...

Pumpen för avloppsvatten visades sig ha skurit ihop! Toaletter och dusch går inte att använda förrän pumpen är bytt.
Vi ska försöka åtgärda problemet så snart som möjligt.

Emmalund informerar att de bokat in Elisabeth Naess på kompostutbildning. Elisabeth kommer gärna till de andra områdena och föreläser om de vill kostnad. Respektive område få ta egen kontakt.
Kontakt tagen i frågan om och hur föreningen i sig kan anmäla sig att delta i Tusen trädgårdar.

Tänk på att vägarna fortfarande är mjuka och väldigt sköra fast de se torra ut på ytan. Detta då tjälen satt kvar lång fram i april. Välj om möjligt att transportera dina saker i tex en skottkärra istället för att köra in så skonar vi våra vägar tills de torkat upp än mer.

1131

Koloniträdgårdar i Linköping

I Linköping har vi fyra områden

Årshjul

Nyhetsbrev

Som medlem kan du prenumerera på föreningens
nyhetsbrev direkt till din mail