Nyheter


Lördag 24/9 kl. 13 - 16 ä du välkommen till dansbanan på Emmalund. Ta med ett par hinkar. äpplen och något att ta hem musten i. Så hjälps vi åt!

Ni som är nya medlemmar för säsongen 2022 är välkomna till en informationsträff. Även ni nya medlemmar från 2021 som inte hade möjlighet att delta på mötet i höstas är välkomna att delta.

Styrelsen bjuder in till dialog för att fånga in medlemmarnas tankar, förslag och synpunkter. För att så många som möjligt ska komma till tals kommer vi på mötet sitta i mindre grupper. Mötet är ett identifierande möte och har inte i syfte att diskutera klart eller hitta lösningar utan lyfta tankar, idéer, synpunkter. Genom att finna sätt som kan...

Valberedning

02.09.2022

VALBEREDNING 2022
Har du tips på kandidater till styrelsen eller andra poster?

En styrelsemedlem och dennes hund blev i går under planerad rundvandring på våra områden attackerad av en okopplad hund som smitet från en kolonilott.
Innan den attackerade hunden kunde stoppas hann den bita både ägare och hund svårt på flera ställen. Båda fick uppsöka akutsjukvård och den drabbade hunden blev inlagd pga sina skador.

Uthämtning och montering av kranar måste ske senast 31 augusti. Därefter påbörjar föreningen med montering av de som är kvar.

Lördag 20/8 kl 18:00 är det åter dags för musik-quiz på Ådala.
Plats: kaffestugan, pris 25:-/person. Popcorn och bubbelvatten ingår till alla.
Medtag gärna ett glas vin eller öl om så önskas.

När Anticimex var på plats förra veckan fick vi information att vi har en del råttor. Generellt har Linköping bekymmer med ökad mängd råttor. För att råttorna inte ska etablera sig så uppnamnar Anticimex oss om följande