Ådala: Områdesmöte 19 juni

07.07.2022

Gemensamt: 

 • Sommarjobbarna har börjat för säsongen. I år är det fyra sommarjobbare. De kommer främst sköta grönarbete och i mån av tid måla och göra andra mindre arbeten på området.
 • Vår nya administratör Terez har börjat jobba. 
 • Annette Ingvarsson, tillförordnad ordförande presenterade sig.
 • Vi har nu äntligen en valberedare på Ådala, Göran Söderström.

Genomfört:

 • Vägen är hyvlad.
 • Latrintoan är bytt (trasig efter vintern).
 • Kranen vid Bergalid är bytt (trasig efter vintern).
 • Duschlås - denna säsong är låskolven bytt så att K-nyckeln passar. Kolonister som använder duscharna uppmanas till att komma till expeditionen och betala duschavgift som vanligt. Duschlåsen ska bytas ut.

På gång:

 • Avstängningsventil till vattenkranar finns på expeditionen. Om du tänker byta själv eller har någon som byter åt dig, kan du hämta ut en kran. Det finns verktyg på expeditionen att låna. Annars går det bra att vänta och låta föreningen göra bytet i slutet av säsongen, till en extra kostnad av 300 kronor. Om du nyligen bytt din kran/avstängningsventil av samma standard blir den inte bytt.
 • Föreningens ansvar övergår efter de slutliga bytena i höst från att ha gällt till och med huvudkran på vattengran till att gälla till och med kranarna mot lotterna på vattengran (vilka nu är kolonistens ansvar).

Områdessyn:

 • Områdessyn kommer genomföras under juli månad. En alternativt två vardagskvällar. Datum aviseras när det närmar sig.

Att göra:

 • Bryggorna behöver fixas och är på gång, men kommer inte ske direkt.
 • På långa bryggan ska yttersta brädorna plus stegen bytas.
 • Lilla bryggan närmast Emmalund behöver stabiliseras med nya flytpontoner.
 • Duscharna behöver rustas upp
 • Besiktning behöver göras först - har vi någon kolonist som jobbar med sånt och kan hjälpa till med en besiktning? Maila i så fall adala@kolonisten.se tack!

Servicehus:

 • Pengar sparas för att kunna fixa ett servicehus i taget. Samtidigt så arbetar vi med underhåll av det vi har.

Påminnelser:

 • Sopor och kompost
 • Kompost - vi har bara riskompost på området. Om det slängs annat kommer Tekniska Verken belägga oss med straffavgifter och om det fortgår kommer de sluta hämta, alltså vi blir av med hämtning. Så släng enbart ris i riskomposten tack.
 • Containern är enbart för hushållssopor. Om det inte följs kommer vi få straffavgift och därefter blir vi av med sophämtning. Så släng enbart hushållssopor i containern, tack!
 • Gångarna mellan tomterna
 • Endast för att kolonist ska kunna sköta sin tomt utifrån.
 • Inte gångväg. Se stadgarna.

Tusen Trädgårdar:

 • Söndag 3 juli öppnar trädgårdar över hela landet sina grindar för besökare, så även Ådala koloniområde. Klockan 13­­-16 kommer de kolonister som vill vara med och visa upp sin trädgård hålla dessa öppna för besökare. Lotterna som är med kommer att markeras på karta och markeras med vimpel så besökare ser.
 • Kaffestugan har öppet som vanligt klockan 14-16.
 • Om du är intresserad av att vara med eller som har frågor kring Tusen Trädgårdar, prata med Elisabeth eller maila adala@kolonisten.se .

Anticimex:

 • Annette informerade om att vi nu har avtal med Anticimex som löper på tre år för att få bukt med råttor på våra områden. Förutom de fällor som är ute nu kan vi få obegränsat med slagfällor.
 • Om du som kolonist är intresserad av slagfällor är det bara att meddela områdesrepresentanterna det, så tar de kontakt med Anticimex om detta.

Båtar:

 • Det ligger fortfarande båtar kvar på gräset vid ån. Ni som äger båt måste lägga i dem snarast. Tack på förhand!

Önskar hjälp:

 • Blomlådorna ser trista ut, med ett undantag där vi har en kolonist som sköter sin låda. Om några har perenner som sprider sig och kan tänka sig att dela med sig, plantera gärna i blomlådorna och/eller i gemensamma perennrabatten. Ni som har blomlåda utanför er lott, hjälp till att vattna dem när det planterats.

Områdesgrupp:

 • Är du intresserad av att hjälpa till med praktiska saker i området, både att göra och planera? Det handlar om att se vad som behöver göras på Ådala, att planera tillsammans och att också hjälpa till att fixa saker, både planerat och mer akut. Det är roligare om man är flera som hjälps åt. Är du intresserad av att vara med i en sån grupp, prata med Kinna eller maila adala@kolonisten.se.

Frågor:

 • Ungdomar är ute sent på kväll/natt i området och låter. Fotbollsspelande nära parkering. Nedskräpning och skadegörelse.
 • Vilka befogenheter har vi? 1. Prata med ungdomarna. Om det inte funkar 2. ring polis (vi har inte avtal med något vaktbolag)
 • Förslag från kolonist om att sätta upp skylt mot bollspel där då det är invid parkering. Även förslag om skylt om information om trivselregler, exempelvis att ha det tyst efter viss tid.

Bad:

 • Ökat antal badgäster - är det verkligen vi som ska stå för underhållet på bryggorna?
 • Där behöver vi ha en dialog med kommunen. Kanske finns möjlighet att få ett bidrag från kommunen för underhåll av bryggor. Kolonist med sådan erfarenhet från annat håll tipsade om detta. Också något att undersöka i samtal med kommunen.
 • Vi har stor soptunna som ska tas ner och ställas vid grönytan ovanför badet.

Protokoll:

Önskemål om att protokoll skulle skrivas och skickas ut. Javisst här är det!

Särskilt då frågestunden i slutet av mötet hördes dåligt till de som satt längre bort (på grund av avsaknad av högtalare, en kommunikationsmiss).

Bikuporna:

Fråga om varför vi inte har bin och om det inte går att ordna med. Vi drabbades av skadegörelse i vintras och har därför nu inga bisamhällen, men har ambitionen att starta upp dem igen. De som hållit i det tänker dock vänta till framåt hösten.

De som är intresserade av att engagera sig i biodlingen är varmt välkomna att ta kontakt med Patrik Flisbäck. Arbetet blir lättare och roligare om man är fler.

Förslag från kolonist att se över om bisamhällena skulle flyttas lite för att vara bättre skyddade från skadegörelse. Om de inte står alldeles invid gångvägen är de inte lika lättillgängliga.

Elisabeth Eriksson