Valla: Stängning av parkering 2 den 5 juli

02.07.2023

Onsdagen den 5 juli kommer parkering 2 att stängas för markarbete. 

Markarbetet kommer att utföras på parkeringen vilket innebär störningar 4 juli samt helt stängt 5 juli. Välj parkering 1 eller parkeringen utanför området längs med stängslet.

Gång- och cykeltrafik kommer att vara tillåten.

/Områdesrepresentanterna Pierre och Annika