Lediga kolonilotter på Valla

24.06.2024

Två kolonilotter på Valla kommer att arrenderas ut av föreningen.

  • Petunievägen 057 förråd utan el, 248 kvm area
  • Violvägen 390 stuga med el, 260 kvm area

Båda kolonilotterna får ha 30 kvm sammanlagd byggnation. Växthus tillåts och ingår ej i de 30 kvm.

Föreningen lämnar inte ut någon information om inkomna bud, detta för att inte trissa priserna. Lotterna kommer att finnas tillgängliga för intresseanmälan fram till 2024-07-25. Efter intresseanmälningens utgång får ni mer information om tillvägagångssättet.

Anmäl intresse och bud för kolonilott.