Utarrendering av kolonilotter

23.08.2022

Tre kolonilotter på Emmalund kommer arrenderas ut av föreningen.

  • Plommonvägen 193
  • Hallonvägen 148
  • Hallonvägen 150

Samtliga lotter är på 225 kvadratmeter eller mer och de saknar stuga/byggnad. Vatten finns, el saknas men det finns möjlighet att dra fram det. Då lotternas kvadratmeter är 225 eller mer är det tillåtet att bygga max 30 kvm.

  • Lägsta bud för samtliga lotter är 100 000 kr.
  • Föreningen lämnar inte ut någon information om inkomna bud, detta för att inte trissa priserna.
  • Lotterna kommer finnas tillgängliga att lägga bud på fram till 2022-09-20
  • Därefter ser föreningen över vem som lagt det högsta budet för respektive lott. Har två eller fler intressenter lagt samma bud sker det en lottning.

Är du intresserad? Gå gärna och titta på lotterna och anmäl ditt intresse här