Utarrendering av kolonilotter 2024

25.04.2024

Fyra lotter på Valla koloniområde kommer arrenderas ut av föreningen.

  • Petunievägen 57; förråd utan el, 248 kvm
  • Anemonvägen 369; stuga med el, 277 kvm
  • Violvägen 390; stuga med el, 260 kvm
  • Lupinvägen 529, stuga utan el, 257 kvm

Samtliga lotter får ha 30 kvm sammanlagd byggnation. Växthus tillåts och ingår ej i de 30 kvm. 

Är du intresserad? Gå gärna och titta på lotterna och anmäl ditt intresse här. Sista anmälningsdag för att lämna intresse är den 31 maj. Mer information om bud och tillvägagångssätt ges därefter till er som lämnat intresse.