Ullevi: Svar från miljökontoret

28.09.2023

Uppdatering angående området vid kompostlimporna

25 augusti hade vi besök av Miljökontoret för inspektion av kompostområdet och de har nu inkommit med följande kommentarer:

  • Fantastisk insats som gjorts av föreningen för att städa upp området, imponerande!
  • Bra att träd och buskar röjts undan, ger bättre insyn till området!
  • Efter att den sista hopsamlade jord- och skräphögen om cirka 10 m3 bortforslats kan ärendet helt släppas av Miljökontoret.

Hör av er med information om vart avfallet bortforslats och en tidsuppgift om när under hösten som uppstädningen senast kan bli färdigställd.

Under hösten vill de ha in information om vart avfallet har bortforslats och en tidsuppgift om när under hösten som uppstädningen senast kan bli färdigställd.