Ullevi: Information från områdesmöte 10 juni

28.06.2023

Områdesmötet Ullevi 10 juni 3023 

Riad hälsade alla välkomna. Cirka 50 kolonister närvarade. 

Information från miljökontoret om nedskräpning

Anette Ingvarsson, koloniföreningens ordförande, presenterade sig och informerade om miljökontoret. 

 • Ullevi har fått en anmälan från miljökontoret på grund av att kolonister börjat slänga skräp på området där kompostlimporna legat tidigare. Vi behöver städa detta området och godtar inte miljökontoret arbetet riskerar Ullevi att läggas ner. Saneringsarbete blir dyrt och vi behöver alla dela på den stora kostnaden. Övriga arbeten på området har därför lagts på framtiden, såsom vattnet på B-området. 
 • Anette tackade de kolonister som varit med och börjat städa på "sopområdet". 
 • Vi har organiserat städgrupper. Men hur förhindrar vi fortsatt nedskräpning?
 • Kolonister ombeds att hålla koll. 

Sopor

Elisabeth informerade om områdesgruppen som startades hösten 2022. 

Cirka 13 kolonister har haft regelbundna träffar och plockat sopor under våren för att hålla nere onödiga sopkostnader. Sopor är en av våra största utgifter för Ullevi. Under 2022 betalade vi 80 000 kr för komposten som inte kunde användas till sitt ändamål på grund av att kolonister kastat fel material i den. 

 • Hur får vi ner kostnaden? 
 • Hur får vi kolonister att slänga rätt material på rätt plats? 
 • Är kamera ett alternativ? 
 • Komposten riskeras att läggas ner. Varje kolonist behöver då skaffa egen kompost eller själv köra sitt trädgårdsavfall till tippen. En enkel ståltråds kompost visades upp och kostar 100-200 kr. 

Nytt för i år: Endast på torsdagar klockan 17-19 får du komma med ditt skräp. Detta för att förhindra sophögar vid containern. 

Vattenåtgång

Den andra storta utgiften för Ullevi är vattenåtgången. Vattnet är inte gratis, vilket många kolonister tror. 

Kan vi få ner dessa utgifter skulle vi kunna göra mer för Ullevi, som till exempel vattenledningar till alla områden, kranar, vägar, renovera toaletter, p-platser. 

 • Pooler får max vara 125 Liter, vilket inte respekteras av flera kolonister. 
 • Behöver vi vattna gräsmattor? 
 • Varje kolonist installerar vattenmätare? 

Tips: 

 • Vattna morgon eller kväll
 • Samla regnvatten i tunna eller vattna med diskvatten

Missköter du din koloni riskerar du uppsägning

Ullevi har problem med hotfulla kolonister. När grannar påpekar om fortkörning, felparkerade bilar, vatten som inte stängts av, skräp som kastats fel med mera får de hot. Dessa hot ska rapporteras och personen riskerar uppsägning. 

Styrelsen

Klagas på Styrelen om att ingen händer mer än att arrendet höjts trots löften. Det finns möjlighet att utse kvartersvärdar eller områdesrepresentanter som kan ha dialog med styrelsen om önskade förändringar. 

Kolonister behöver även komma på årsmötena och vara delaktiga, då viktiga besllut tas där och då. Önskar du någon förändring, skriv en motion inför årsmötet. 

Städ och fixardag

Den 17 juni hade vi städ- och fixardag. Ett 20-tal kolonister kom och hjälpte till med att måla, rensa och plantera blommor. Stort tack till alla ni som deltog i värmen

Ullevidagen

Införs på prov den 22 juli. Innehåll som diskuterats är picknick och loppis. 


Mötet avslutades med fika.

/områdesrepresentaterna på Ullevi