Tusen trädgårdar

14.04.2022

Den 3 juli i år öppnar trädgårdar i hela landet upp för besökare genom evenemanget Tusen Trädgårdar, Sveriges största trädgårdsvisning. 
Vi, Linköpings koloniträdgårdar, kommer givetvis vara med i detta. 

Det är ett tillfälle att inspirera andra och låta oss inspireras, genom att utbyta erfarenheter och kunskap om odling och växter, och en möjlighet att visa vad en koloniförening är och den fantastiska mångfald och variation som ryms i ett område. 

Vart och ett av våra områden kommer att anmälas som en trädgård. 
Sedan kommer vi inom områdena tillsammans att planera vår medverkan.

Om du är intresserad av att delta och visa upp din trädgård under Tusen Trädgårdar, vänligen meddela områdesansvariga för ditt område. Om du har bilder från din trädgård som du tänker kan få vara med i presentationen av koloniområdet så får du gärna skicka dessa till områdets mail adress:

Emmalund 
Ullevi
Valla
Ådala