Styrelseinformation augusti

18.08.2022

Vattenkranarna

Uthämtning och montering av kranar måste ske senast 31 augusti. Därefter påbörjar föreningen med montering av de som är kvar.

Är du som medlem intresserad att hjälpa till att byta kranar från 1 september hör av dig till respektive område för mer information

Arrendefakturor

Påminnelse kommer att skickas ut till de som inte betalats årets arrendefaktura. Det kommer även läggas ut papperskopior på områdes expeditioner som man kan hämta.

Fortsatt arbete med organisationsförslag

Varje område kommer boka in ett områdesmöte augusti/september för information och dialog.

Informationen som skickades ut i samband med årsmötet kommer skickas ut på mail igen och sätts upp på anslagstavlorna.


Mötet kommer ha fokus på dialog och samla in medlemmars tankar, kunskap och förslag. Då vi är många medlemmar har vi valt att sitta i mindre grupper så att så många som möjligt kommer till tals, så kallad cefédialog.

Nya medlemmar

Varje område kommer under sensommaren hösten boka in ett möte med nya medlemmar. Håll utkik på anslagstavlan och i din mail.

Protokoll

Efter dialog med Koloniträdgårdsförbundet och andra sakkunniga har vi nu information att den tidigare bifallande motionen att föreningen ska publicera protokoll gäller över föreningens stadgar och andra generella praxis hur protokoll bör hanteras i en förening. Detta betyder att protokollen kommer publiceras men den informationen som kan härledas till enskild medlem eller person kommer tas bort med hänvisning till GDPR.

Läs hela Styrelseprotokoll 9 augusti 2022