Styrelseinfo maj

31.05.2022

Till medlemmar från styrelsemöte 10 maj 2022

Allmän information

 • Styrelsen haft genomgång av stadgar och byggregler 24 april. Ett uppskattat möte som bör återkomma varje år.
 • Köpekontrakt som hjälp vid försäljning publiceras på hemsidan inom kort
 • Medlemmars bemötande av områdesansvariga publiceras på hemsidan inom kort.
 • Föreningens informationsflöde beslutat och klart och publiceras på hemsidan inom kort.
 • Sekretessavtal för de som deltar på styrelsemöte är påbörjat och arbetas skyndsamt med.
 • Hantering av lotter som föreningen återtar. Information till medlemmar klar, logistik och praktisk hanteringen arbetas de fortfarande med. Arbetas skyndsamt med denna punkt.
 • Uppsägning av arrendator/obetalda fakturor - arbete pågår.
 • Arrendekontrakt - haft en 1.a träff
 • Översättning av information - arbete håller på att uppstartas
 • Frågor, skriftlig information från medlemmar från ordinarie årsmötet - arbetet är påbörjat.
 • Beslut taget gällande hantering kring skrivning av arrendekontrakt
 • Första fakturornabörjar komma in. Arrendefakturor saknas hos en del medlemmar, flera orsaker bl.a. fel adress, gamla mailadress eller önskar ny papperskopia. Generellt gäller digital faktura om medlem angett mailadress.
 • Föreningen ska under säsong titta närmare på fakturorna kring den faktiska el- och vattenförbrukning.
 • Nya lastmaskinen skulle kommit 1 april, är försenad. Klar fredag 13 maj. Oklart när transport upp blir av. Kassör åker själv ner och hämtar den i Helsingborg så föreningen får hem den.
 • 7 juni börjar vår nya administratör
 • Anticimex - planerar i närtid utplacering av smart box och slagfällor på alla områden.
 • Arboteket har problem att komma in på valla pga. ny utrustning, deras lastbilär för stor. Frågat en ny leverantör, Hovetorp. Kostnad 1700+ moms men kan bara ta ett lass (en kompostfålla) i taget. Arboteket tar 3000 kr inkl. moms per tömning och kan ta två lass (två kompostfållor) varje gång.
 • Beslut tas att fortsätta med arboteket för Ullevi/Emmalund/Ådala. Valla försöker få lilla facket tömt av arboteket, och det stora med Hovetorp. Fortsatt arbete kring ris hantering sker valla
 • Tujor orsakar inte päronrost däremot läcker tujan ut terpentin olja vilket är utgör en stor brandrisk. Brandrisk gäller generellt alla barrväxter därför ska vi inte ha barrväxter på våra områden.

Områdesrapporter

 • Emmalund har haft kompostkörning, det byggs nya bryggor, haft städ dag, plantbytardag samt kompostutbildning. Håller på och byter lås på duscharna.
 • Ullevi har haft mycket skräp på området. Behöver gula duschkort.
 • Valla. Ny grind har kommit, montering kvarstår, avloppspump till dusch prel. leverans 19maj, medlem tagit bort olovlig byggnation efter tillsägelse, medlem skickat in ansökan till kommunen efter tillsägelse, medlem satt upp växthus utan bygglov - medlem fått skriftligt tillsägelse då inget hänt efter muntliga tillsägelser.
 • Ådala hade problem vid vattnen påsättningen.