Sommarvatten

14.10.2022

Nu stänger vi av vattnet enligt schema nedan. Kan du som medlem hjälpa till när ditt område stänger av vattnet? Hör av dig till ditt område så snart som möjlighet om du kan hjälpa till.

Som medlem - tänk på att stänga din ventil som sitter på granen och öppna din kran inne på lotten senast dagen innan ditt område stänger av vattnet.