Säsongslut Ådala

28.10.2021

Vattnet är nu avstängt , duschar och toaletter är låsta. Kom ihåg att öppna era kranar nu för att slippa sönderfrysning.
Vintertoan nere vid kaffestugan är öppen och där finns också en kran utanför till vintervatten. Vi vill be alla som använder vintertoan att ej röra elementet. Men vara uppmärksamma på om det är avstängt.

I gånggrinden mot Jakobsdal är det nu nya låskolvar där er kolonistnyckel passar. Var noga med att låsa grinden både vid in- och utpassage. Grinden är lite krånglig att öppna och stänga. Men mycket viktigt att den är stängd och låst på rätt sätt.

Riskomposten har tömts och är nu stängd för säsongen.

Vi har beställt en låsbar anslagstavla den kommer att sättas på väggen till expeditionen och endast i den kommer information att anslås. Givetvis på hemsidan och i mail också.

Vi håller efter önskemål bommarna inne på området öppna lite längre. De stängs istället söndag vecka 45. Efter det öppnar vi inga bommar förens det är dags för våröppning igen.

Ett stort och hjärtligt tack till er som hjälpte till med vattenavstängningen.

Hälsningar,

Linköpings Koloniträdgårdar

Kinna & Elisabeth