Röjning utanför Ådalas staket

14.10.2022

I början av sommaren tog vi kontakt med Linköpings kommun angående växtlighet utanför staketet kring Ådala. Vi har bland annat grenar som hänger in på området och är till besvär i Bergalid vid parkeringarna mot skogen, men även för enskilda lotter på området. Vi har nu fått följande svar från Linköpings kommun:

"Kommunen kommer att göra en röjning utanför staketet under hösten 22 - vintern 23. Därefter kommer det vara koloniföreningens ansvar att se till så att vegetation utanför staketet sköts så att staketet inte kommer till skada och att inte grenar hänger in över detsamma."

Vi förutsätter att kommunen gör en ordentlig röjning, vilket underlättar kommande underhåll.

Vänliga hälsningar
Kinna, Elisabeth och Tessan