Röjning av vegetation på Ådala

19.02.2023

En röjning och utglesning av vegetation på kommunens mark som växer in mot området kommer genomföras .

Både enskild kolonist och vi från styrelsen har varit i kontakt med kommunen om att träd och buskar på kommunens mark växer in mot området och påverkar kolonilotterna. Kommunen kommer via entreprenören Arboteket genomföra en röjning och utglesning, de kommer se över vegetation i gränsen mot koloniområdet ner mot Stångån. Se kartan.