Komposten på Ådala

10.07.2021

I ris o grenkomposten har det nu kastats både jord gräs o växter trots att vi tydligt skrivit ut att där i får endast ris och grenar slängas och att i annat fall stängs även denna.

Nu kommer vi att tömma den förmodligen i veckan som kommer. Vi ger den sedan en chans till och hoppas innerligt att alla följer detta om enbart ris o grenar. Tråkigt om endast några förstör möjligheten att ha den kvar för alla andra.

Linköpings Koloniträdgårdar
Ådala Kinna & Elisabeth