Områdessynen på Ådala

19.07.2021

Efter områdessynen konstaterar vi återigen att Ådala i det stora hela är ett fint och välskött område, dock finns det några misskötta lotter som kräver direkta åtgärder.

Vi vill igen påminna om häckhöjd vilken är 120 cm i framkant, 180 cm på sidorna och baktill under förutsättning att det inte skuggar grannen.

I hörn mot väg får höjden vara max 80 cm från hörnet och 2.5 meter in på vardera sida. Hörnen kräver omedelbar åtgärd från de kolonister som har för höga buskar där. Detta för att skapa en god sikt och öka säkerheten.

Gången mellan två lotter ska omhändertas och rensas av angränsande grannarna gemensamt.

Nu fortsätter vi alla att njuta av den fantastiska sommaren och det härliga kolonilottslivet!

Hälsningar, Linköpings Koloniträdgårdar
Ådala Kinna & Elisabeth