Områdessynen Emmalund

22.06.2021

Under synen som gjordes i slutet av maj träffade vi flera av er medlemmar och hade goda samtal. Det vi ser är att det fortfarande saknas synliga lottnummer på flera lotter

Det som är viktigt för säkerheten är att klippa ner häckar/buskar till 80cm 2,5meter in på vardera sida om hörnet enl kommunens regel för Garage- och carportsutfart. Det gäller lotter som:

  • Är mot vägen vid dansbanan
  • Ligger i hörn i gångstråket till toaletterna

Vi vet att många klipper sina häckar nu till midsommar så här kommer häckhöjderna igen.

  • Upp till 120cm framtill
  • Upp till 180 cm på övriga sidor under förutsättning att det inte skuggar din granne.

Under juli månad kommer vi gå en tillsyn till.

Väl mött i solen!
Områdesgruppen på Emmalund