Majinformation

12.05.2021

Sköna maj är kommen, efter en ovanligt kall start.

  • Måndag 17 maj är lockdownen hävd och vi kan öppna upp expeditionerna igen. Vi kan även börja skriva kontrakt igen. 
  • Våra sopkärl för hushållssopor är på plats på våra områden. Tänk på att det bara är hushållssopor som ska slängas i kärlen. Priset för soporna har höjts med 266% för oss, så vi hoppas och tror att vi hjälps åt både för miljön men även för vår budget. Övrigt skräp och källsortering ansvarar enskild kolonist att ta till återvinningsstation. Containrar kommer inte att ställas ut på områdena igen.
  • Vi uppmuntrar alla till egen kompostering av trädgårdsavfall på enskild lott. Beställ gärna en egen varmkompost via föreningen.
  • Stakethöjder - Styrelsen har beslutat att ett staket får ha en maxhöjd på 100 cm räknat från marken.
  • Häckar - I framkant får häcken vara maximalt 120 cm och upp till 180 cm på de övriga sidorna. Det är dock viktigt att inte grannens tomt skuggas.
  • I trafikerade hörn - gäller maximalt 80 cm höjd på häckar och 2,5 meter åt vardera håll, samma som gäller garageutfarter i kommunen. Självklart får man inte i ett trafikerat hörn skymma sikten med annan installation.

Styrelsen hoppas att vi alla ska få en fin säsong och återkommer fortlöpande med information som ni som medlemmar kan ha nytta av. Ni har väl vårt nyhetsbrev direkt i er mailkorg i telefon/surfplattan/datorn?