Styrelsemöten i januari

02.02.2023

Information om årsmöte och årsmöteshandlingar inför årsmöte 23 mars

  • Utkast av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för föreningen gicks igenom.
  • Alla handlingar från respektive område ska vara inskickade till administration senast 31 januari.
  • Motioner som kommit in har gåtts igenom och arbete med att besvara dem pågår.
  • Medlem på Valla som är biodlare är tillfrågad och har accepterat att hjälpa till med en kurs i biodling för intresserade medlemmar. Separat anmälan kommer.
  • En fråga från medlem angående Tekniska Verkens kommande byte av elmätare och åtkomst in på området. Varje enskild medlem har ansvar för sin el och där med även att släppa in aktuell aktör på området när det är dags för mätarbyte.
  • Den 16 januari genomfördes ett öppet styrelsemöte. En möjlighet för enskild medlem att sitta med och lyssna. Fokus på mötet var ekonomi och budget. Cirka 15 medlemmar deltog fysiskt på plats eller digitalt.

Styrelseprotokoll