Information från styrelsemöte

28.11.2022

Styrelsemöte 11 oktober och 8 november.

Varmkomposter

Styrelsen undersöker möjligheten kring inköp av varmkompost till förmånligt pris.

Obehöriga på områdena

Under vinterhalvåret behöver alla hjälpas åt att regelbundet besöka våra områden, hålla ögon och öron öppna. Hålla eventuella grindar stängda och var inte rädda att anmäla eller påkalla polis om obehöriga vistas på våra områden.

Stängning av sommarvatten

Vattnet är nu avstängt på alla våra områden. Alla kranar ska nu stå i öppet läge för att minimera skador över vintern.

Organisationsförslag

Alla områden har haft dialogmöte. Arbetsmöte för organisationsgruppen är genomfördes den 14 oktober för att dokumentera och sammanställa inkommen information ifrån mötena. Information från arbetsgruppen kommer senare.

Fakturering av avstängningsventil

Arbetet är genomfört och klart på alla områden förutom på Ullevi på grund av att granarna som ventilerna ska sitta på ligger under mark. Fakturering till enskild medlem som fått hjälp av föreningen att byta ventilen får sin fakturera i år 2022. För övriga medlemmar kommer faktureringen ske samtidigt som 2023 års ordinarie arrendefaktura.

Start och avslut av säsong

Styrelsen ser över och skapar rutin för det som alltid sker vid start och avslut av säsong. Detta för att underlätta för sittande och kommande styrelse samt medlemmar och personal.

Säsongspersonal

Säsongspersonal för 2023 klart

Områdesrapporter 

 • Ullevi har grävt, bytt och byggt om blåsventil i vattensystemet.
 • Valla har bytt tre avstängningsventiler på inkommande vatten
 • Ådala har byggt om blåsventil i vattensystemet för enklare hantering samt tagit upp alla bryggor

Koloniträdgårdsförbundet

Styrelsen har haft träff med förbundet och dialog kring hanteringen av de lotter på Emmalund som föreningen återtagit. Efter återkopplingen tog styrelsen beslut att gå vidare som planerat med försäljningen av aktuella lotter.

Uppsägning av medlemmar

I föreningen finns medlemmar som ej har betalt arrende under tre år, trots påminnelser och varning. Beslut är taget, med stöd av §3.3b i föreningens stadga och rutin som beslutades i juli 2022, om att påbörja arbetet med att säga upp medlemmar på grund av obetalda arrendefaktura. Beslut togs även om att följa förbundets uppsägningsordning.

Kolonilotter som inte har någon aktivitet

I vår förening finns det kolonilotter där ingen aktivitet sker men arrende betalas och vi vet att fler invånare är intresserade av kolonilotter. Styrelsen ska titta närmare på detta med stöd av §2 Föreningens ändamål, §3 Medlemskap och arrendekontrakten bostads- respektive lägenhetsarrende. Beslut tas att börja dokumentera kolonilotter under 200 kvm utan stuga samt kolonilotter över 200 kvm där ingen aktivitet sker.

Byggkontoret

 • "Ryggsäckar" - följande gäller för alla områden
  Bygganmälan ska ske till föreningen. Max 1 ryggsäck med max mått: höjd 2 meter från marken, bredd 1,5 meter, djup 0,5 meter. Ryggsäcken ska sitta minst 20 cm in på vägg och minst 20 cm från tak. Den får ej sitta runt hörn. Takutsprång max 10cm. Ytan ska anpassas till befintlig stugas fasadmaterial och kulör.
 • Skärmtak - följande gäller för lotter med stugor. Gäller ej Valla
  Bygganmälan ska ske till föreningen. Entrétak är en del av den totala kvadratmetern (kvm) skärmtak, det vill säga 10 respektive 12 kvm beroende på lottens storlek. Konstruktionsmässigt får skärmtaket inte vara en del av befintligt stugtak.

Parkering

Beslut är taget om parkering på områden.

 • Ett parkeringskort per medlemskap. Plastkort eller digitalt.
 • Mopeder/EU moppar med mera som ej får plats i cykelställ får ställas på kolonilott.
 • Motorcykel placeras på tomt eller angiven P-plats. P-kort behövs ej.
 • Släpkärror - vid behov av parkering över något dygn kontakta områdesansvariga för parkering på området. Inget p-kort behövs. Ställs på angiven plats.
 • Varje område får själva avgöra om det är ok att köpa extra P kort- Max 1 extrakort som nollställs varje år.

Det finns några mjuka policyfrågor kvar att bearbeta rörande parkering - arbete pågår.

Styrelseprotokoll

Läs styrelseprotokollet för oktober och november i sin helhet.