Information från styrelsemöte november 2023

01.12.2023

Information från styrelsemöte 7 november 2023

  • Personal får fortsatt anställning på projekt då det kvarstår arbetsuppgifter som behöver avsluta. Det gäller uppgifter som varit svåra för personal att hinna med under säsong, bland annat isolering i garaget och färdigställa kompost på Valla.
  • Beslut togs att inför säsongen 2024 byta häckar på Valla vid toaletterna och expeditionen på Ullevi då häckarna är gamla och svårskötta. Inventering görs på de övriga områdena om behov finns.
  • Årsmötet är planerat till den 26 mars.
  • Beslut togs att se över hur en rensning på gamla maillistor för nyhetsbrevet bäst kan ske.
  • Valberedningen föreslår att Elisabeth Brandt Öhrling på Ullevi går in som valberedare istället för Binyamin Mammoo på Ullevi som avgått på grund av tidsbrist. Beslut enligt förslag.

Ta del av hela protokollet