Styrelsemöte februari 2023

01.03.2023

Stort fokus för styrelsen är just nu kommanade årsmötet och dess handlingar. 

De medlemmar som inte har någon mailadress angiven kommer få kallelse och dagordning till årsmötet per post övriga får den via mail. Kompletta handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan och i receptionen på Fontänen senast 6 mars.

Ekonomi

Några beslut som togs på mötet:

  • föreningen kommer göra en kreditupplysning på tilltänkt ny medlem för att säkerställa betalningsförmåga och att hen är bosatt i Linköpings kommun.
  • tydliggöra hantering av påminnelsefakturor när betalning uteblir.
  • hållbar ekonomi samt korrigering av kvadratmeter på arrendekontrakt mot flygfoto som tas med till årsmötet.

Även ett förtydligande kring tidigare beslut gjordes. Att det är innevarande års medlemsavgift, för närvarande 600 kr, som betalas av ny medlem vid kontraktsskrivning. Medlemsavgift är detsamma som inträdesavgift. Ordet inträdesavgift styrks för att inte skapa förvirring.

Förbundet

Möte med förbundet blev inställt på grund av svalt intresse från andra föreningar. Det var bara vår förening och Måndalen i Mjölby som anmält sig.

Parkering

En genomgång av alla parkeringskort digitala/analoga har gjorts och de medlemmar som har fler än ett P-kort är identifierade. Har du fler än ett parkeringskort kommer du bli kontaktad och tillfrågad om du önskar använda det extra parkeringskortet under 2023. Önskar du det, så tar föreningen ta ut en kostnad på 500 kronor. Vill du inte fortsätta makuleras det.

Ledamöter för respektive område får ta beslut om 2024, om medlem på området ska ha möjlighet att ha ett extra P kort eller inte.  

Under de senaste åren har det inkommit synpunkter att medlemmar långtidsparkerar sin bil på området när de inte vistas på lotten. Detta händer både under säsong och icke säsong och finns på samtliga områden. Beslut togs att:

  • Du får du parkera på området när du vistas på din lott.
  • Under december till februari råder det parkeringsförbud nattetid mellan klockan 22 – 06.

Skyltar, information och uppdatering i ordningsregler kommer.

Hoppas vi ses på årsmötet 23 mars!
/Styrelsen