Styrelsemöte 8 mars

21.03.2023

Varmkompost Biokub 420L till förmånligt pris

Föreningen har antagit en offert för Biokuber. Beställer vi fler än 50 biokuber får vi köpa dem för 2300 kr/st. Leverans tid är cirka 5 veckor. Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är den 17 april. Kommer vi inte upp i 50 st. blir det inget inköp.

Kom ihåg att du som enskild medlem behöver anmäla till kommunen om du har för avsikt att kompostera något mer än trädgårdsavfall, till exempel kaffesump, fallfrukt, fruktskal, grönsaksrens eller matrester i din kompost. 

Nummerbrickor

Styrelsen undersöker möjligheten med nummerbrickor till vattenkranarna för att lättare kunna se vilken som tillhör vilken lott. Väntar på offerter kring möjlighet.

Områdesinformation

Emmalund har haft skadegörelse på toalett vid dansbanan. Händelsen är polisanmäld och toaletten är sanerad av kommunen. Området har även haft möte med fritidsföreningen inför kommande säsong.

Valla drabbades tyvärr under februari månad av inbrott och skadegörelse i flertalet stugor. Även dessa är polisanmälda.

Ådala har bekymmer att markvatten trycks upp på gator och upplevs som översvämning. Det finns inga trycksatta vattenledningar eller vattenrör som kan orsaka problemet. Dialog med kommunen pågår, just nu ligger bollen hos kommunen.

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll från mars 2023