Information från styrelsemöte 23 januari

20.02.2024


Arrende 30 år, 40 år50 år? - Föreningen har i dagsläget 37 medlemmar som haft arrendekontrakt i 30 år, 17 medlemmar i 40 år och 3 medlemmar som haft 50 å

30 år kommer att uppmärksammas på årsmötet,

40 år eller mer ej behöver betala medlemsavgift och 50 år eller mer, ej behöver betala vare sig medlemsavgift eller arrendeavgift.

Förslag framtagit med information till personer som anmäler intresse för lott.

Anticimex har uppmärksammat att fågelmatning sker på områdena.

Då det drar till sig råttor så bör detta inte ske på våra områden .