Information från styrelsemöte

30.12.2022

Styrelsemöte 13 december 2022.

Årsmöte 2023

23 mars klockan 18.30 i Equmeniakyrkan. Avprickning och fika från klockan 18:00. Utformning av mötesregler kommer göras för att möta upp medlemmars synpunkter från tidigare årsmöten.

Möten inför årsmöte

  • 16 januari klockan 18.30 - 20.00: Ekonomimöte rörande nästa års verksamhetsbudget. Möjligt för medlemmar att närvara som åhörare, fysiskt eller digitalt.
  • 15 mars klockan 18.30 - 20.0:  Ekonomimöte. Möjlighet för medlemmar att ställa frågor innan årsmöte. Möjligt för medlemmar att delta fysiskt eller digitalt.

Underhåll av träd utmed Stångån

På uppdrag av Linköpings kommun kommer Teranor se över vissa träd utmed Stångån på Emmalund och Ådala. Arbete påbörjas 21 december. 

Sommarjobbare

Det är dags att söka  sommarjobbare för 2023. Har du någon i din närhet som är intresserad tveka inte att höra av dig till vår administration på info@kolonisten.se.

Uppsägning av arrende

Arbetet fortskrider. Föreningen väntar in återkoppling från polisen efter delgivning. Även rekommenderade brev har skickats ut till berörda och här har föreningen fått kontakt med de flesta.

Fler beslut togs vid styrelsemötet den 13 december.