Inför säsongstart

03.04.2023

Årets arrendefakturor

Fakturorna skickas automatiskt ut mellan den 12 och 31 mars. Ni som får fakturan med brev tar det några dagar extra för. När du betalar var noga och fyll i bankgiro 757-7711 som står på fakturan, samt att OCR ska anges. Har du inte fått någon faktura finns den att hämta från och med att expeditionerna har öppnat till 31 maj.

Bilar/bommar

På grund av den våta väderleken kan det dröja innan vi får köra in med bil på våra områden. Släpper vi på biltrafik kommer våra gångar köras sönder.

Just nu är backens ytskikt upptinat cirka 10–20 cm, men under är tjälen kvar. En bils tyngd pressar ner ytskiktet till 40 cm och gör att det som är upptinat trycks ihop, förstörs samt skapar djupa hjulspår. Vi öppnar så fort vi kan men tidigast när medeltemperaturen varit mellan 4-6 grader i cirka 2 veckor.

Sommarvatten

Vi siktar på att sätta på vattnet till Valborg. Stabiliseras vädret innan blir det en bonus. Duscharna öppnas drygt någon vecka efter att vatten sätts på.

Varje medlem ser till att avstängningsventilen är stängd senast den 16 april.

Duschtillträde

Försäljning sker som tidigare på respektive områdes expeditionstid.

Skyltarna på våra bilgrindar

Skyltarna byts från 1 maj. Sedan är det okej att grinden står öppen fram till klockan 20 på kvällen. Gäller Emmalund, Valla och Ådala. Fortfarande hjälps vi åt att stänga grinden på kvällen.

Parkering

Vi använder oss av samma aktör som de senaste åren. Varje lott har ett P-tillstånd kostnadsfritt. Borttappat kort ersätts med ett digitalt för en kostnad av 500 kr. Områdena kommer besluta under året om flera kort per lott ska vara tillåtet från och med 2024.

Hushållssopor

På grund av kylan vill vi inte få in tungtrafik på våra områden. Räknar med att kärl för hushållsavfall kommer finnas på respektive område till Valborgshelgen. Tidigare blir ren bonus. Kom ihåg att det bara är hushållssopor som vi slänger i dessa kärl.

Byggtillstånd

Tänk på att inte påbörja bygglovspliktig byggnation utan giltigt tillstånd från området och eller både området och kommunen. Fråga hellre en gång mer än en gång för lite. Det är det enskilde medlemmen för respektive lott som blir drabbad om kommunen kommer ut på tillsyn till enskild lott. Även föreningen kan i förlängningen bli drabbad då kommunen kan välja att inte förlänga arrendeavtalet om föreningen inte efterlever de regler som finns i Linköpings kommuns fördjupade detaljplanen.

Läs mer om byggregler för våra koloniområden

Överlåtelse

Går du som medlem i försäljningstankar gå in och läs på hemsidan vad som gäller vid försäljning.

När du som medlem hittat en tilltänkt köpare meddelar du skriftligen:

  • ditt område 
  • ditt lottnummer
  • köpeskilling (pris) ni kommit överens om
  • namn/personnummer på tilltänkt köpare

När den informationen inkommit ska det förberedas för arrendeöverlåtelse. Det som utöver aktuellt kontrakt kontrolleras är bland annat att alla arrendeavgifter från tidigare år är betalda, eventuella åtgärder från områdessyner är genomförda eller kommunicerade med tilltänkt arrendator och då ska en planering finnas för åtgärd. Föreningen behöver även ha tid att kontrollera tilltänkt köpare då denne ska godkännas som nya medlem. Detta förfarande har alltid funnits i föreningen. 

Hanteringen kan ta upp till 30 dagar och är en möjlighet för att bland annat stoppa eventuella spekulationer. I de flesta fall är det inga problem eller oklarheter. Den kortaste hanteringstiden är dock minst två veckor med räknat från söndag eftermiddag innevarande vecka informationen inkommer från säljande medlem. Detta betyder att lämnar säljande kolonist in information måndag i vecka 16 är tidigast möjligt tid att skriva arrendeöverlåtelse måndag i vecka 18. Denna tidsaspekt är inget som vi kan tulla på. Dock ska överlåtelsen kunna ske inom 30 dagar om det inte är några oklarheter.

Expeditionernas öppettider på respektive område

  • Emmalund: måndagar mellan klockan 18-19. Öppnar 1 maj
  • Ullevi: torsdagar mellan klockan 17-19. Öppnar 27 april
  • Valla: torsdag mellan klockan 18.00 – 19.00. Öppnar 4 maj
  • Ådala: onsdagar mellan klockan 17-18. Öppnar 3 maj

Personal

Vi har en administratör på 80 % som hjälper styrelsen i dess förvaltningsuppdrag. I år har vi även en person på 100% som har till uppgift att ta uppkomna problem på områdena samt en person på 100 % som kommer sköta grönskötsel. Även i år har vi ungdomar som ska sommarjobba på områdena deras fokus kommer vara ogräsbekämpning på allmänna ytor.