Emmalund info

12.04.2022

Hej Emmalund!
Värmen låter sig vänta på sig. Nu håller vi tummarna att värmen stabiliseras så vårarbetet kan dra igång ordentligt på våra lotter. Här nedan kommer det lite datum för olika aktiviteter närmsta tiden.

• Påminner om kompostutbildningen 7 maj kl. 14:00 nere vid dansbanan.

• Vår årliga städdag är inplanerad 8 maj kl. 10.00

Samling vid dansbanan där fritidsföreningen finns och kan visa vad och vart du kan hjälpa till. Förutom ett glatt humör tag med kratta, räfsa eller ogräsjärn. Arbetet avslutas med en fika.

Välkomna!

• Plantbytardagen nere vid dansbanan har vi p.g.a. vädret flyttat fram till 8 maj kl. 14:00

Inlämning av växter sker från 13.30 sen byter vi plantor från kl. 14

Gemensam trädgårdskompost körning lördag 23 april kl. 09:00 - 15:00.

Från kl. 09 kommer det stå ett släp vid kompostfacken vid både grind 1 och 2. Här finns en möjlighet fram till kl. 15.00 att själv lasta på din trädgårdskompost i släpet om du inte vill ha den kvar på din lott. OBS ingen jord eller ris avfall i släpen! Du ansvarar/ser till att ditt trädgårdsavfall hamnar i släpet.

För att få till detta behöver vi hjälpas åt.

- Vi behöver tre bilar per släp som kan turas om att köra. Det ena släpet är tyngre och har tippmöjlighet. Här krävs det utökat B- körkort eller E- behörighet samt en bil som får dra tyngre vikt än vanligt släp.

- Vi behöver två personer per bil som följer med och hjälper till att lasta av på återvinningstationen.

Vill du vara med och hjälpa till maila in ditt deltagande på emmalund@kolonisten.se eller - SMS 073 1248302 senast 21 april.

I mailet/SMS anger du namn, lottnummer, telefonnummer samt vad du vill hjälpa till med och vilken tid du kan. Om tiden inte spelar någon roll ange du det. Vid körning av släp meddela vilket släp du kan köra. Här nedan ser du uppdelningen av dagen.


Bilpass

1. kl. 09:00 - 11:00

En bil med vanlig B- behörighet och en bil med utökad B - eller E - behörighet.

2. kl. 11:00 - 13:00

En bil med vanlig B - behörighet och en bil med utökad B - eller E - behörighet.

3. kl. 13:00 - 15:00

En bil med vanlig B - behörighet och en bil med utökad B - eller E - behörighet.

Hjälp vid avlastning på återvinningsstationen

För bil vid grind 1

1. kl. 09:00 - 11:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.

2. kl. 11:00 - 13:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.

3. kl. 13:00 - 15:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.

För bil vid grind 2

1. kl. 09:00 - 11:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.

2. kl. 11:00 - 13:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.

3. kl. 13:00 - 15:00 två personer med en grep vardera eller annat lämpligt redskap.