Grindarna på Emmalund

12.10.2021

Påminnelse kring grindarna till gång- och rekreations stråket på Emmalund.
Nu har områdets grindar till gång- och rekreations område varit låsta sen 1 oktober. Får signaler från medlemmar som är ute och går att grindarna är stängda men inte låsta. Det är bara vi på Emmalund som kan öppna och stänga dem.

Det har tyvärr även rapporteras in några inbrott under denna period.

Vi behöver hjälpas åt att hålla grindarna låsta.

  • Uppmanar ni som blir drabbade av inbrott att polisanmäla händelsen.
  • Lås gång- och rekreationsgrinden men nyckel när du passerar.
  • Se till att stänga bilgrindarna när du kommer eller åker från området gäller 24/7
  • Fortsätt besök området och var observant på eventuella avvikelser