Grindar Emmalund

10.11.2021

Tyvärr har någon saboterat våra cylindrar i grind 1. Detta gäller både gång och bilgrind. Fn får ni använda grind 2 eller de använda gångsstråksgrindarna - glöm dock inte att låsa efter er vid dessa.
Reparation kommer ske skyndsamt