Ådala - Fullt i fallfruktscontainern

21.09.2022

Fallfruktscontainern är för full för att tekniska verken skall kunna tömma den. Det får inte vara frukt över kanten!

Vi har beställt en till container som vi får hjälpas åt att flytta över till. Tänk sedan på att inte fylla containrarna för fulla.