Stängning av bommar och bilinfarten Emmalund

24.11.2022

Stängning av bommar och bilinfarten vid grind 2 på Emmalund.

Från 1 december kommer bommarna på området stängas, lika så kommer grind 2`s grindar för biltrafik att låsas.