Emmalund: Områdestillsyn 30 juni och 1 juli

21.06.2022

Den årliga områdessynen kommer ske:

  • Torsdag 30/6 klockan 16:00 - cirka 19:00: Klarbärsvägen - Vinbärsvägen
  • Fredag 1/7 klockan 16:00 - cirka 19:00: Smultronvägen - Plommonvägen

Att tänka på (från ordningsreglerna):

  • Kolonilotten ska hållas välvårdad. Gångar och väg utanför lotten (intill mitten) ska vara fria från ogräs
  • Ingen hängande växtlighet utanför tomten
  • Inga vedade grenar genom föreningens staket. Gäller om lotten har tomtgräns med föreningens staket. Det sliter och försämrar hållbarheten på staketet.
  • Häckhöjd mot väg upp till 120 cm, mot granne upp till 180 cm. Viktigt att ha dialog med granne så icke oönskad skugga uppkommer.
  • Häckhöjd i korsningar mot gå-stråk/bilväg hålls max 80 cm i 2,5 m i båda riktningarna (kommunens regler)
  • Fruktträd och buskar beskäras/föryngras regelbundet. Ska inte skugga in till grannen på ett ogynnsamt sätt.
  • Lottnumret ska vara väl synligt

Har du möjlighet att vara på lotten när tillsynen genomförs är det uppskattat, så vi kan ha en bra dialog på plats. Vi kommer har grön eller rosa tröja på oss vid dessa tillfällen.

Väl mött Karoline & Narcisa!