Emmalund: Områdessyn

22.06.2024

Nu har vil påbörjat områdessynen på Emmalund. Det vi tittar på är bland annat växtlighet på lotten. Följande gäller: 

  • Häckhöjden får max vara 120 cm i framkant och 180 cm i bakkant. Under förutsättning att inte grannens lott skuggas/påverkas.
  • Häck i trafikerat hörn ska hålla max 80 cm högt och  detta gäller 2,5 meter på varje sida av hörnet. 
  • Rensa utanför staketet
  • Lottnummer ska vara väl synligt

Hälsningar

Åsa Jonsson, Brittinger Holm, Gun Netzell
Områdesrepresentanter  Emmalund