Emmalund: Områdesinformation

16.07.2023

Växter i föreningens staket

För att staketen runt våra områden ska hålla får det inte finnas någon växtlighet i dessa som riskerar att på sikt ha sönder staketet. Det gäller såväl vid gemensamma ytor som mot enskilda lotter. För att skapa goda möjligheter att åtgärda detta har styrelsen tagit beslut om att detta behöver vara åtgärdat senast 1juli 2024.

Du som har en lott som gränsar mot det yttre staketet behöver därför flytta växter som växer in i staketet. Detta gäller även på utsidan av staketet om växter spridit sig.

Riskvarnen

Föreningen har, som tidigare informerats om, införskaffat en riskvarn. När riskomposten på området är full så kommer vi kontakta personal och bestämma dag för att mala ner riset. Vid malning behövs det ca 4-5 kolonister som hjälps åt med detta. Föreningen har hörselskydd och handskar för arbetet. Vi går ut med information om när vi ska mala ris på området och hoppas att ni vill hjälpa till. Fliset som blir efter malningen kan kolonisterna på området sedan använda för täckodling.

Emmalunds släpkärra

Släpkärran på Emmalund kommer från och med nu bara kunna hyras under helger och helgdagar. Den bokas som vanligt via mail till Emmalund. Bokning behöver göras senast ett par dagar innan ni tänkt använda släpkärran.

Vänliga hälsningar
Gun, Linda och Gerd