Emmalund - Områdesinfo

03.04.2022

Efter förra sommarens diskussioner och till viss del missnöje har ett förbättringsarbete påbörjats på vårt område. Nu siktar och arbetar vi framåt!
Vi har startat en arbetsgrupp med gaturepresentanter från alla våra gator, områdesgruppen och områdesrepresentanter som har träffats fyra gånger sen slutet på november 2021. De två första gångerna diskuterade vi och lyfte fram det vi upplever fungerar bra och det vi behöver förbättra på vårt område. 

Styrkor Vi har ett fint och uppskattat koloniområde. Det som lyfts fram som positivt och bra är bland annat:• trevliga och hjälpsamma grannar,• ett fint koloniområde• närheten till stångån och badmöjligheter• bevattnings- och duschmöjligheter • närhet till stan, hemmet och bilparkerin

Förbättringsområden 

De förbättringsområden vi börjat arbeta med är kommunikation/information och medlemmar/förening då de ligger nära varandra. 

Några punkter som lyfts här är bland annat: 

• tydlig och tillgänglig information i rätt mängd. Bakgrund och förklaring till beslut önskas.

• att samma information som finns på hemsida/informationsbrev ska finnas på anslagstavlan.

Vi har även pratat kring enskild medlems egenansvar kring kommunikation och information. Här lyftes bland annat: 

• att varje enskild medlem ska hålla sig uppdaterad med den information som föreningen har och förmedlar ut.

• att en utmaning är hur vi får fler medlemmar att läsa den information som ges ut. Ett steg kan vara att informera om hur föreningens information ges ut och om egenansvaret att läsa det som skickas ut/sätt upp på anslagstavlorna. 

• att inte skapa rykten, inte prata om någon utan med någon. Är något oklart ställ istället en fråga till den/de det berör. 

Områdesansvariga har fått bra feedback att ta med till styrelsen hur informationen ut till medlemmarna kan förbättras samt tips och råd kring fortsatt arbete på området.

Gaturepresentanterna - Gaturepresentanternas ansvarsområde är inte satt ännu utan det kommer få växa fram under säsongen. Det vi kommit fram till nu:

• representanterna är en kanal för information - det ligger dock på den enskilde medlemmen att informera sig och ta kontakt med gaturepresentanten. Gaturepresentanten ska kunna guida och visa var informationen finns eller hur du tar kontakt områdesansvariga genom e-post/telefon eller på expeditionstid. 

• Skapa en telefonlista för sin gata för dem som vill. Några gator har det redan - bra att ha vid tex vattenskada, inbrott eller varför inte om det ska planeras en gatufest!

• Främja för en god stämning på området och stoppa eventuella felaktiga rykten som oftast beror på bristande information eller missförstånd.


Arbetsgruppen

Vi som är med och arbetar i denna grupp är för närvarande 

Områdesansvariga: Karoline, Åsa och Birgitta

Områdesgruppen: Royne och Ann-Marie Kommunikatör: Jenny 

Gaturepresentanter

Plommonvägen Jonny - Hallonvägen Narcisa - Äpplevägen Sollan - Krusbärsvägen Britta - Smultronvägen Inger - Vinbärsvägen Ingrid - Jordgubbsvägen Kristina - Päronvägen Christina Klarbärsvägen Cecilia

Vänliga hälsningar

Linköpings Koloniträdgårdar Emmalund