Emmalund information juli

25.07.2022

Trädgårdskompost

Limpan med trädgårdsavfall som lades vid grinden mot fotbollsplanen 2021 är nu vänd och ska vattnas för att sedan fortsätta komposteras. Viktigt att ingen lägger nytt trädgårdsavfall i den.

Anticimex och Tekniska verken

Ann Marie på Smultronvägen 66 har kontinuerligt dialog med Anticimex. Observerar du råttor kan du meddela Ann Marie (se information på anslagstavlan) eller maila/SMS området emmalund@kolonisten.se eller mobil 073 - 124 83 02.

Vad kan jag som enskild medlem göra för att förebygga?

- Anticimex råder oss att endast lägga trädgårdsrens i öppna komposter. Informerar vidare att fruktkart eller fallfrukt bör läggas i tätslutande varm- eller kallkompost då det annars drar till sig råttor.

 • Låt inte mat stå framme
 • Undvik att mata fåglar
 • Klipp ner växtlighet som växer mot fasad

Läs mer på https://www.anticimex.se/rattor

Området har dialog med Tekniska verken sen november 2021 om möjligheten med uppsamlingskärl för dålig fallfrukt som kan omvandlas till biogas. Tjänsten finns bara på våra återvinnings stationer, föreningen önskar skapa möjligheten till våra områden. Återkommer så snart vi får något besked. Begärt återkoppling och påmint sen februari, juni och nu senast förra veckan.

Bilar

Skickar med en påminnelse

 • Tänk på att hålla låg hastighet, 10km/tim eller lägre när du kör genom området.
 • Stanna vid din lott endast för i och urlastning.
 • Parkering sker på uppmärkt yta

Områdessyn

Under synen i slutet av juni träffade vi, Narcisa, Karoline och Ann-Marie flera av er och hade goda samtal. Vi har ett fint välvårdat område och tillsammans ska vi bibehålla det. Vi har alla skrivet på ett arrendeavtal där det åligger oss att följa föreningens ordningsregler bl.a.

- "Fruktträd och buskar skall beskäras och hållas i gott skick och får inte skugga grannens lott.

- Hålla kolonilotten välvårdad och hålla gångar/vägar utanför egen tomt fri från ogräs".

Vi ser generellt över området fruktträd och buskar som behöver föryngrings-beskäras. En del häckar behöver klippas ner lite, framför allt i framkant. Se över och ta ansvar under säsongen vad just du/ni behöver åtgärda. Vi ser att många redan har påbörjat eller är klara, toppen!

Säkerhet på området

Om det inte redan är gjort ska häckar/ buskar i hörn vid en gatukorsning klippas till 80 cm 2,5 meter in på vardera sidan om hörnet = samma regel kommunen har. Se även till att grenar/buskar inte hänger ut i gången, din granne riskerar att bli ofrivilligt blöt om det har regnat och växlighet hänger ut/ner. Detta gäller lotter

 • mot vägen vid dansbanan
 • som ligger i hörn och möter gångstråket till toaletterna
 • vid toalettgången från jordgubbsvägen till toaletterna vid Päronvägen

Häckhöjder

 • framtill är det upp till 120cm
 • övriga sidor är det upp till 180 cm under förutsättning att det inte skuggar din granne.
 • i gatuhörn är det 80cm 2,5m in på vardera sida.

Mer information

Lyssna gärna på poden "häck och form" Trädgården med Pernilla och John!