Emmalund: områdesinformation från 21 maj

04.06.2023

Protokoll från Emmalunds områdesmöte söndagen den 21 maj klockan 14.00

Gemensamt för föreningen

Personal på våra områden

I år kommer vi förutom Håkan ha en säsongsanställd för grönarbete, Moa tidigare sommarjobbare som kan våra områden.Dessutom blir det nio sommarjobbare.De kommer vara uppdelade på våra områden. Några av dom kommer arbeta mot Emmalund och Ådala. Sommarjobbarna kommer dels att sköta grönarbete, dels göra enklare jobb. Förslag / önskemål om uppgifter mottages.Sommarjobbarna börjar vecka 25.

Kompostkvarn

Föreningen kommer införskaffa en kompostkvarn för att kunna ta tillvara på ris. Håkan kommer annonsera när det är dags att mala på området och vill då ha hjälp med det. Malda grenar kommer att läggas i ett av risfacken där det sedan kan hämtas för att användas som täckbark.

Anticimex

Avtalet med Anticimex som löper på 3 år för att få bukt med råttor på området är nu inne på sitt andra år. Förutom de fällor som är ute kan vi få obegränsat med slagfällor. Om du är intresserad av slagfällor så är det bara att meddela områdesgruppen så tar dom kontakt med Anticimex.

Emmalund

På områdesmötet presentera vi oss som är styrelsemedlemmar 2023, Gun Netzell, Linda Tilly samt Gerd Wennberg. Vi avtackade Caroline och Narcisa för det arbete dom gjort för Emmalund.

De kolonister som har ett extra p-kort fick information om att betalning för dessa som ska vara gjort senast 31 maj. Området röstade om vi under 2024 ska ha möjlighet att även då kunna lösa ett extra p- kort. Området röstade nej till detta. 

I år kommer vi inte att ha sopkärl för glas utan man får själv ombesörja att ta hand om det.

Områdessyn kommer att genomföras efter midsommar. En alt. två dagar. Återkommer när datum bestämts.

Tekniska Verken kommer inte att köra in på området för att tömma kärlen med hushållssopor utan vi måste hjälpas åt med att dra ut kärlen utanför grind 1. Detta kan man göra redan på tisdagen eller före kl 06.00 på onsdagen, tömningen sker på onsdagar mellan 06.00- 18.00. Självklart ser vi också till att köra tillbaka kärlen efter tömning. En lista finns uppsatt på anslagstavlan vid grind 1 där man kan skriva upp sig för att hjälpa till. Tänk på vad du lägger i kärlen, se är enbart till för hushållssopor. 

Intresset för att köpa biokuber till ett reducerat pris har visat ett lågt intresse så föreningen har beslutat att avvakta till hösten/nästa år.

Nu kan vi hämta kompostjord i kompostlimpan nere vid ån. Du får själv ta hand om det skräp som blir kvar när man ev sållat jorden. Föreningen kommer att använda en del av kompostjorden för att anlägga en blomsteräng mellan stammarna på gräsmattan nere vid ån. Områdesgruppen ordnar med det.

Tack framfördes till Fritidsföreningen för det jobb dom haft med att bygga våra nya bryggor. Dom tar gärna emot bidrag via Swish.

Reparation och målning fortskrider med kuren där vi har våra anslagstavlor vid grind 1. Stort tack till dom som hjälp till med att måla och snickra.Nu hoppas vi på en lång och solig sommar ☀️

Vid pennan
Gun Netzell