Digitalt förmöte

06.03.2022

Under 2 år har pandemin ställt till det för oss och i arbetet med planeringen av årets möte beslutade vi i styrelsen att genomföra årets möte via poströstning. I samma veva öppnades restriktionerna för samlingar, då undersökte vi igen möjligheten att finna ledig lokal som kunde ta emot oss, det lyckades vi inte med - det var en ketchupeffekt med bokningar och då inget med pandemin gått att förutspå så kvarstod vårt beslut att genomföra poströstningen.

Föregående år fick vi in över 300 röstsedlar, det är ungefär en fördubbling av antalet röstande, vilket är mycket positivt - många medlemmar hörde av sig då och tackade för att dom kunde göra sin röst hörd. I år finns det t.o.m. en motion som tar upp bekymret med långa årsmöten och många är det som meddelat att dom sedan länge inte går på årsmötena, detta är ett stort bekymmer för demokratin.

Röstningen då, ja även i år har vi fått frågor om hur man röstar på motionspunkterna. Så vi tar det igen ;) Om en motion föreslår att man ska installera wifi på områdena och styrelsen avslår detta förslag. Om du tycker som styrelsen att den ska avslås/inte genomföras så röstar du JA och stödjer styrelsens förslag till beslut (och indirekt mot motionären).

Det är enkelt att klicka på länken som finns på hemsidan (från dator/telefon/surfplatta) se infofilm på youtube

Hoppas du ansluter ikväll och passar och ställer dina frågor, vi startar vid 18.00

Länk till mötet & möteskoden är: 682532