Det som inte får hända har nu hänt!

26.08.2022

En styrelsemedlem och dennes hund blev i går under planerad rundvandring på våra områden attackerad av en okopplad hund som smitet från en kolonilott.
Innan den attackerade hunden kunde stoppas hann den bita både ägare och hund svårt på flera ställen. Båda fick uppsöka akutsjukvård och den drabbade hunden blev inlagd pga sina skador.

Vi uppmanar nu alla hundägare på våra områden:
Ha era hundar under uppsikt och kopplade!
Aktuell hund smet från en inhägnad tomt.

Rundvandringen avbröts.

Våra tankar går till de drabbade.