Fakturainformation

15.03.2021

Fakturor för 2021 är nu på gång och vi vill ge er mer info om dess innehåll.

Observera att ni endast kan betala till bankgirot och att OCR måste användas.

Medlemsavgiften för 2021 är beslutad (vid årsmötet 2020) till 500kr/år/medlem. Medlemsavgiften omfattar medlemsavgift till tex förbundet samt för att kunna hålla årsmöte/medlemsmöten under året.

Arrendet i år är uppdelat på fakturorna för att ge er bättre information och på sikt mindre administration. Av arrendet går 5,87 till gemensamma kostnader som skötsel av alla områden, städning, personalkostnader och allt som är oberoende på vilket område man har sin lott.

Sedan är det en 3:e post på fakturan som visar de pengar som går direkt till respektive område. Dessa pengar är kostnadsberäknade per område för att betala kostnader som är för "sitt" område. Det rör sig om hur mycket vatten man gör av med, elförbrukning, åtgärder som ska göras på området.

Den totala arrendeavgiften är enligt följande:

  • Emmalund 10kr/kvm/år,
  • Ullevi 11 kr/kvm/år,
  • alla 8,50kr/kvm/år och
  • Ådala 10 kr/kvm/år.

Om du nu får din faktura precis efter att du betalt dina övriga fakturor nu i mars, så var inte orolig, du kan lugnt betala in den i april månad och riskerar ingen påminnelse eller avgifter.