Jag väljer härmed...

13.03.2022

Jag väljer härmed att dra tillbaka mitt namn från vallistan. Detta med anledning av de aggressiva och obehagliga drev som jag har sett riktas mot styrelsemedlemmar i LKT. Min bedömning blir därför att man riskerar att försätta sig i en utsatt position där gränslösa individer sätter tonen och där konstruktiva diskussioner inte är i fokus, utan snarare uppvigling. Jag ber om ursäkt för denna olägenhet och hoppas att en lösning ligger nära till hands. 

Med vänlig hälsning, Meldina Daging, Emmalund