Emmalund informerar

12.05.2021

DUSCHARNA öppnar torsdag 13/5!
Pga. lockdownen är det fjolårets gula kort som gäller t.om 16/5

EXPEDITIONEN öppnar igen efter lockdownen måndag 17/5

  • HUSHÅLLSSOPOR

Våra sopkärl för hushållssopor är på plats och står innanför grind 1. Att det inte står några kärl vid grind 2 beror på Tekniska Verkens arbetsmiljökrav.

Tänk på att det bara är hushållssopor som ska slängas i kärlen. Övrigt skräp och källsortering ansvarar enskild kolonist att ta till återvinningsstation.

  • KOMPOSTERING

Ur miljösynpunkt håller föreningen på att avveckla kompostlimporna på Ullevi. Vi uppmuntrar alla till egen kompostering av trädgårdsavfall på enskild lott. Området har planering på att starta en mindre kompostlimpa på området.

Är du intresserad av kompostering och vill med i arbetet hör av dig till områdes mailen emmalund@kolonisten.se för mer information.

  • NY EXPEDITION

Området kommer under säsongen påbörja planering kring den nya expeditionen. Har vi någon/några på vårt område som har kunskap att kan rita i CAD och kan hjälpa till att ta fram ritningar till kommande bygglov?

Hör gärna av er på mailen emmalund@kolonisten.se till området så berättar vi mera. Är du intresserad att hjälpa till i planeringen av nya expeditionen är du även välkommen att höra av dig till mailen så berättar vi mer.