Årsmöte & Handlingar

30.01.2022

Vi arbetar för fullt med planering och genomgång av de 18 motioner som inkommit. Vi kommer snart att publicera varefter de olika delarna blir klara. I dagsläget har vi inget datum för årsmötet, vi följer hela tiden utvecklingen i landet/världen.