Från årsmötet gällande arrendeavgift

27.03.2024

På årsmötet igår fick styrelsen bakläxa på 2023 årsmötes beslut rörande justering av arrendeavgift.  Årsmötet 2024 gav styrelsen i uppdrag att titta på beslutet igen.

I avvaktan på styrelsens arbete pausas all arrendefakturering, det vill säga avvakta med att betala din faktura tills styrelsen meddelar något annat. Har du redan betalat så kan du vara lugn. Kommer styrelsen fram till en ändring gällande beslutet kommer du självklart få tillbaka pengar om du betalat för mycket. 

Styrelsebeslut har tagits att häva alla beslut om projekt/aktiviteter som ej har påbörjas innan 19 mars 2024.

/Styrelsen